ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

 

ด่วน! มาตราการช่วยเหลือสมาชิก

ประกาศอัตราดอกเบี้ย เงินกู้พิเศษ

ณะนี้โทรศัพท์พื้นฐานสามารถใช้งานได้ปกติแล้วค่ะ 

โทร.02 991 6651,02 991 6641 โทรสาร.02 991 6775

ติดต่อ บัญชี    กด 104

          การเงิน กด 103

          สินเชื่อ  กด 101,102


 

*** เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ !!! ไม่เสียภาษี 

สนใจสอบถามได้ที่ 

02-991 -6651ต่อ102

*** เสร็จแล้วกับสำนักงานแห่งใหม่ ขณะเปิดใช้บริการแล้ว สามารถมารับบริการได้ค่ะ 

 


 

** ปัจจุบันทางสหกรณ์ฯได้ยกเลิกการจ่ายฉุกเฉินเป็นเงินสดแล้ว

เปลี่ยนเป็นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หากสมาชิกมาติดต่อขอกู้เงิน

โปรดนำสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยมาด้วย ขอบคุณค่ะ 

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

ประธาน

ประธานกรรมการ

นายเทอดศักดิ์จันทร์สุกรี

ผู้จัดการสหกรณ์

นาย บุญญฤทธิ์ ปะโสทะกัง

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง