ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ !!! ไม่เสียภาษี 

สนใจสอบถามได้ที่ 

02-991 -6651

Upload Image...

ปัจจุบันทางสหกรณ์ฯได้ยกเลิกการจ่ายฉุกเฉินเป็นเงินสด

เปลี่ยนเป็นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หาสมาชิกมาติดต่อขอกู้เงิน

โปรดนำสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยมาด้วย ขอบคุณค่ะ 

ประกาศสหกรณ์

เนื่องจากการระบาดของโรค โควิค-19
สหกรณ์จึขอความร่วมมือสมาชิกที่มาใช้บริการ
ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ของกระทรวงสาธารณสุข 

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

ประธานกรรมการ

นาย สุเทพ การกระสัง

ผู้จัดการสหกรณ์

นาย บุญญฤทธิ์ ปะโสทะกัง

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง