ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารประจำเดือน

****ขณะนี้โทรศัพท์พื้นฐานของสหกรณ์ฯไม่สามารถติดต่อได้ 

สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 065 816 2341 ***


 

*** เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ !!! ไม่เสียภาษี 

สนใจสอบถามได้ที่ 

02-991 -6651

*** ใกล้เสร็จแล้วกับสำนักงานแห่งใหม่

หากแล้วเสร็จพร้อมให้บริการแก่สมาชิกจะทำการ แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน


 

** ปัจจุบันทางสหกรณ์ฯได้ยกเลิกการจ่ายฉุกเฉินเป็นเงินสดแล้ว

เปลี่ยนเป็นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หากสมาชิกมาติดต่อขอกู้เงิน

โปรดนำสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยมาด้วย ขอบคุณค่ะ 

สวัสดิการสมาชิก

กิจกรรมประชุม อบรม สัมนา

กิจกรรมสหกรณ์

ประธาน

ประธานกรรมการ

นายเทอดศักดิ์จันทร์สุกรี

ผู้จัดการสหกรณ์

นาย บุญญฤทธิ์ ปะโสทะกัง

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง